• +357 22 761 761
  • info@defa.com.cy

3. Αγοραστές Αερίου

 

 

3.1 Δημόσια Διαβούλευση Σύμβασης GSA

Σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΦΑ είναι η  προετοιμασία των βασικών νομικών και εμπορικών όρων που θα περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμβάσεις τόσο με τους ανάντη προμηθευτές της ΔΕΦΑ (SPA/MSA) όσο και με τους αδειοδοτημένους ηλεκτροπαραγωγούς που αναμένεται να υπογράψουν τόσο τη συμφωνία σύνδεσης όσο και τη πρότυπη σύμβαση GSA.

3.1.1 Περιγραφή της Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης GSA

 

Βάσει του άρθρου 2.5. των Κανόνων Προμήθειας που εξέδωσε η ΡΑΕΚ, ο προμηθευτής (ΔΕΦΑ Προμήθεια) συντάσσει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πρότυπης σύμβασης προμήθειας για κάθε κατηγορία πελατών, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν την εκτιμώμενη έλευση του φυσικού αερίου στη Κυπριακή Δημοκρατία.  

Στα πλαίσια της παρούσας Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης GSA, ο προμηθευτής (μετά από συνεννόηση με τη ΡΑΕΚ) έχει συντάξει και θέσει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο πρότυπης σύμβασης προμήθειας GSA, μόνο για την κατηγορία πελατών /αγοραστών ηλεκτροπαραγωγής.

3.1.2 GSA PG & Παραρτήματα

Η ΔΕΦΑ Εμπορία έχει ετοιμάσει σε συνεννόηση με τους νομικούς/εμπορικούς/οικονομικούς συμβούλους της το προσχέδιο της πρότυπης εμπορικής σύμβασης GSA για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (GSA PG) που θα υπογράψει με αδειοδοτημένους ηλεκτροπαραγωγούς που έχουν υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης. Η εν λόγω σύμβαση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για 30 ημέρες στα διάστημα μεταξύ του ……

Η εν λόγω συμφωνία είναι γνωστή ως GSA PG

Δείτε εδώ το πλήρες αγγλικό κείμενο

Δείτε εδώ το πλήρες ελληνικό κείμενο

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το ελληνικό κείμενο της πρότυπης εμπορικής σύμβασης GSA για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (GSA PG)

Πιο κάτω ακολουθούν τα Παραρτήματα (Schedules) για το προσχέδιο της πρότυπης εμπορικής σύμβασης GSA για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (GSA PG).

Χρονοδιάγραμμα Εμπορικής Δραστηριότητας (Εισαγωγή ΥΦΑ)

Η ΔΕΦΑ Εμπορία έχει ετοιμάσει σε συνεννόηση με τους νομικούς/εμπορικούς/οικονομικούς συμβούλους της και μετά από διαβούλευση με τους υποψήφιους αγοραστές αερίου το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για την εμπορική δραστηριότητα της ΔΕΦΑ.

Μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής ΥΦΑ  εδώ.

Προδιαγραφές ΥΦΑ και ΦΑ

Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕΒ δημιουργήσαμε τις εθνικές προδιαγραφές για το ΥΦΑ και το αεριοποιημένο ΦΑ που εισέρχεται στο Σύστημα Μεταφοράς και θα παραδίδεται στους συνδεδεμένους αγοραστές ΦΑ.

O Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 5(α) και 51 (2) (α) του περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών Καυσίμων Νόμου του 2022, έχει εκδώσει το ακόλουθο Διάταγμα.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I φαίνονται οι Προδιαγραφές Ποιότητας για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ/LNG) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ φαίνονται οι Προδιαγραφές Ποιότητας για το Φυσικό Αέριο (NG/ΦΑ).

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I εδώ.

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II εδώ.

Επίσης για να κατανοήσετε τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας από τη ΔΕΦΑ μπορείτε να δείτε στο Σύνδεσμο ….τις σχετικές Συχνές Ερωτήσεις για θέματα Προδιαγραφών ΥΦΑ και ΦΑ  καθώς και τις σχετικές Συχνές Ερωτήσεις για θέματα Διαχείρισης Ποιότητας στη ΔΕΦΑ.

Εγχειρίδιο Υποχρεωτικής Αγοράς ανεξαρτήτως Παραλαβής (ToP Manual)

Η ΔΕΦΑ Εμπορία έχει ετοιμάσει σε συνεννόηση με τους νομικούς/εμπορικούς/οικονομικούς συμβούλους της το Εγχειρίδιο Υποχρεωτικής Αγοράς ανεξαρτήτως Παραλαβής (ToP Manual), το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Εγχειρίδιο Εγγυήσεων (Guarrantee Manual)

Η ΔΕΦΑ Εμπορία έχει ετοιμάσει σε συνεννόηση με τους νομικούς/εμπορικούς/οικονομικούς συμβούλους της το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων (Guarrantee Manual), το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Το εν λόγω εγχειρίδιο προβλέπεται με βάση τους Κανόνες Προμήθειας.

 

3.1.3 GSA PG – Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Stock photo ID:1279690557

 

 

Η ΔΕΦΑ Εμπορία σε συνεργασία με την εσωτερική ομάδα επικοινωνίας της ΔΕΦΑ έχει ετοιμάσει τις ακόλουθες Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions- FAQs) που ενδεχομένως να έχουν οι δυνητικοί αγοραστές φυσικού αερίου ή και γενικότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του Τμήματος Προμήθειας και Πωλήσεων.

Σκοπός των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) το προσχέδιο της πρότυπης εμπορικής σύμβασης GSA για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (GSA PG) είναι:

1. Καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων/κινδύνων προγραμματισμού φορτίων (scheduling challenges).

2. Να δημιουργηθούν καλές πρακτικές για την υποβολή ποσοτήτων (nomination of quantities).

3. Να προσδιοριστούν οι περιοχές ανησυχίας για τους Ηλεκτροπαραγωγούς (περιλαμβάνει τις ειδικές απόψεις τους επί των HoT).

4. Να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση και καλύτερη κατανόηση για το σύνολο των υποχρεώσεων προμηθευτή /αγοραστή

5. Να ανακαλυφθούν οι τυχόν αδυναμίες του συμβολαίου

6. Να γίνει εξοικείωση μας με την κατάλληλη νομική υποστήριξη από τον Γενικό Εισαγγελέα για την GSA

Οι Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions- FAQs) καλύπτουν κυρίως τη πρότυπη σύμβαση GSA αλλά και κάποια συναφή θέματα (μη εμπιστευτικού χαρακτήρα) στα πλαίσια των υποχρεώσεων επικοινωνίας του Τμήματος  Προμήθειας και Πωλήσεων και των κατευθυντήριων γραμμών από ΡΑΕΚ.

Παρακαλούμε προτού υποβάλλετε τυχόν ερωτήσεις /σχόλια για τη Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης GSA στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs).

 

3.2 Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης Σύμβασης GSA                                                                             

       3.2.1Ηλεκτρονική Φόρμα για Σχόλια GSA

       Μπορείτε να δείτε υποβάλετε τα Σχόλια σας το προσχέδιο της πρότυπης εμπορικής σύμβασης GSA για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (GSA PG)  εδώ.

 

      3.2.2 Δείγμα για Υποβληθέντα Σχόλια GSA

       Μπορείτε να δείτε ακολούθως ένα δείγμα για υποβληθέντα Σχόλια GSA

 

       3.3 Έντυπα Πελατών Αερίου  

             3.3.1 Αίτηση Εγγραφής Πελάτη

 

                                                           

  1.  3.3.1  Έντυπο Παραπόνου/Εισήγησης Πελάτη
  2.  Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής πελάτη για την ενσωμάτωση σας στο μητρώο εταιρικών πελατών της ΔΕΦΑ Προμήθεια.

 

            3.4 Επιπρόσθετα Τεχνικά Έγγραφα

 

Η ΔΕΦΑ σε συνεννόηση με τους νομικούς, οικονομικούς και εμπορικούς συμβούλους της ΔΕΦΑ και τη ΡΑΕΚ έχουμε δημιουργήσει το προσχέδιο για το βασικό τεχνικό και εμπορικό λειτουργικό πλαίσιο για την αγορά αερίου δηλαδή τους βασικούς κώδικες δικτύου αερίου, των κανόνων λειτουργίας, καθώς και των κανόνων προμήθειας στη βάσει του οποίου θα λειτουργήσουν οι υποδομές της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ. 

 

Τα πιο κάτω επιπρόσθετα Τεχνικά Έγγραφα αφορούν πρωτίστως την Άδεια ΔΕΦΑ ΔΣΜ και ΔΕΦΑ-ΔΕΥΦΑ.

              

           3.4.1Κυπριακός Κώδικας Δικτύου ΦΑ

           Ο Κυπριακός Κώδικας Δικτύου ΦΑ (γνωστός ως Cyprus Gas Network Code (CGNC)) έχει ετοιμαστεί τον Μάϊο 2023. Αποτελεί το βασικό έγγραφο με το οποίο θα

          3.4.2 Κυπριακός Τεχνικός Κώδικας Τερματικού ΥΦΑ

          Ο Κυπριακός Τεχνικός Κώδικας Τερματικού ΥΦΑ (γνωστός ως LNG Technical Code (LNGΤC)), έχει ετοιμαστεί τον Μάϊο 2023.

 

  • Αποτελείται από το βασικό έγγραφο και τα Παραρτήματα του. Περιέχει τους εμπορικούς και λειτουργικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες για τη συμπεριφορά, την αλληλεπίδραση και τις επιδόσεις του Διαχειριστή του Τερματικού Σταθμού (Terminal Operator ) και του Χρήστη (User) στον οποίο έχει εκχωρηθεί μέρος της Χωρητικότητας του Τερματικού Σταθμού (Παράγραφος 1.1.1).
  • Οι όροι, οι κανόνες και οι διαδικασίες που καθορίζονται στο Κυπριακό Τεχνικό Κώδικα Τερματικού ΥΦΑ (Παράγραφος 1.1.2)
  • Ο Κυπριακός Τεχνικός Κώδικας Τερματικού ΥΦΑ έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ και έχει δημοσιευθεί στην επίσημη κυβερνητική εφημερίδα (Gazette) στις …..2023 (ημερομηνία δημοσίευσης ΚΤΚΤΥΦΑ) Η εν λόγω ημερομηνία αναφέρεται στη Παράγραφο 1.1.3 του εν λόγω κώδικα.

             

          3.4.3      Τεχνικοί Κανόνες Συνδεδεμένων Συστημάτων ΦΑ

          Οι Τεχνικοί Κανόνες Συνδεδεμένων Συστημάτων ΦΑ (γνωστοί ως Interconnected Systems’   Rules) έχουν ετοιμαστεί τον Μάρτιο 2023. Οι εν λόγω Τεχνικοί                                      Κανόνες περιλαμβάνουν ένα σύνολο κοινών διαδικασιών μεταξύ των Εμπλεκόμενων Μερών (Parties), καθώς και την εναρμόνιση των μονάδων και των κανόνων που είναι           κατάλληλοι για το σημείο εισόδου του Βασιλικού του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (NGTS), προκειμένου να διευκολυνθούν οι αποτελεσματικές και αξιόπιστες λειτουργίες (τόσο φυσικές όσο και εμπορικές).

 

         3.4.4 Άλλη δευτερογενής νομοθεσία

         Ταυτόχρονα η ΔΕΦΑ είναι σε συνεχή διαβούλευση με το ΥΕΕΒ, τη ΡΑΕΚ για την ενδεχόμενη συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με επιπρόσθετη δευτερογενή                           νομοθεσία.

 

          3.5 Εθνικά Τέλη και Χρεώσεις ΥΦΑ και ΦΑ

          Ο προμηθευτής σε συνεννόηση με άλλα Δημόσια Τμήματα και Υπηρεσίες έχει καθορίσει τα Εθνικά Τέλη και Χρεώσεις για το ΥΦΑ και το ΦΑ που θα εισάγεται στη ΚΔ τόσο            από Κράτη Μέλη ΕΕ όσο και από Τρίτες Χώρες.

          Μπορείτε να βρείτε τα Τέλη και Χρεώσεις που καθορίστηκαν από άλλα Δημόσια Τμήματα και Υπηρεσίες εδώ.

          Έχει ξεκαθαρίσει από το Τμήμα Τελωνείων ότι ο εισαγωγικός φόρος θα είναι μηδενικού συντελεστή (0%). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.1.3. Καύσιμα για την              παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης (ΕΔ23), στον Διευθυντή Τελωνείων. Απαιτείται επίσης η έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή                        Ενέργειας Κύπρου (Ρ.Α.Ε.Κ.) και σχετική εγγύηση. Η έγκριση αυτής της εξαίρεσης υπόκειται σε διάφορους όρους και προϋποθέσεις.

         Για τον συντελεστή φόρου κατανάλωσης που θα αφορά τις άλλες χρήσεις ΦΑ (π.χ. GSA βιομηχανία) θα επιβάλλεται στη ΔΕΦΑ ποσό της τάξης € 2.60/gigajoule gross                     calorific value.

        Η Αρχή Λιμένων έχει καθορίσει τα Τέλη και Χρεώσεις που αφορούν το ΥΦΑ στον ακόλουθο Πίνακα.

 

        3.6 Χρήσιμες Πληροφορίες και Υλικό

               3.6.1 Μετατροπέας Μονάδων

 

H ΔΕΦΑ Εμπορία έχει αναπαραγάγει σε αρχείο Excel το Μετατροπέα Μονάδων από το International Gas Union (IGU).