Λεωφ. Ευαγόρου 2, Μέγαρον Ειρήνη

3ος Όροφος, Γραφείο 31 και 33

Ταχ. Θυρ. 22411, 1521 Λευκωσία